ایمیل ما:
info@aluminumonline.ir
تماس با ما :
021-46048447
021-46048449

تیم ما

علیرضا ایزدخواه

مسئول واحد تامین پروفیل آلومینیوم و محصولات آلومینیومی

تماس: 3773 837 939 98+

کیمیا ناظم زاده

مسئول فروش پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی

تماس: 2078 214 919 98+

محسن غلامی

مسئول فروش و مشاوره فروش ورق آلومینیوم

تماس: 1017 027 912 98+

سهیل ایزدخواه

مدیر بازرگانی و فروش پروفیل آلومینیوم و محصولات آلومینیومی

تماس: 7631 198 912 98+

مقالات پروفیل آلومینیوم