بیلت
اردیبهشت 25, 1398 جدیدترین اخبار دنیای آلومینیوم / دانستنی ها 3 دیدگاه ها

مواد اولیه در فرآیند اکستروژن آلومینیوم

یکی از مهم ترین عوامل در تولید پروفیل آلومینیوم به روش اکستروژن،نوع مواد اولیه در تولید پروفیل می باشد.این مواد اولیه که به آن بیلت گفته می شود،از ریخته گری آلومینیوم در اشکال استوانه ای ساخته می شود.

پیش گرم کردن بیلت آلومینیوم

یکی از عوامل مهم قبل از تولید پروفیل آلومینیوم گرم کردن بیلت می باشد که به آن مرحله پیش گرم نیز گفته می شود. نحوه انجام ان به این صورت است که بیلت ها قبل از تولید در کوره پیش گرم قرار گرفته و آماده برای تولید می شود. درصورت حذف این مرحله ، بیلت سرد باعث اسیب و یا شکستن قالب می گردد و فرایند تولید را دچار مشکل می نماید.

هموژنایز بیلت آلومینیوم

از دیگر مواردی که می بایست در تولید پروفیل به آن توجه کرد، بحث هموزنایز یا همگن سازی می باشد. در این مرحله بیلت ها را تا دمای پایین تر از نقطه ذوب رسانده و سپس آن را با سرعتی مشخص تا رسیدن به دمای محیط سرد می کنند. با توجه به این که عدم یکنواختی و تفاوت غلظت های عناصر آلیاژی و هم چنین ناخالصی های بیلت ریخته شده باعث ناهمگنی در پروفیل تولید شده می شود ، این عملیات به ما سطحی یکنواخت میدهد.

تفاوت غلظت های عناصر آلیاژی و هم چنین ناخالصی ها در سرتاسر بیلت نیز ما را آزار نمی دهد و نتیجتا سطحی خواهیم داشت ؛ همگن و دارای کیفیت سطحی بهتر و هم چنین خواص مکانیکی ایده آل تر نسبت به قبل که در سرتاسر پروفیل تولید شده یکسان خواهد بود. از دیگر مزایای این عملیات این است که باعث می شود فشار بر روی دستگاه پرس کمتر شده و سرعت را نیز تا حدود ۴۰ درصد بالا می برد.

بیلت فابریک مناسب تر است یا ذوب مجدد؟

نوع مواد اولیه نیز در تولید پروفیل بهتر تاثیرگذار است. بدین نحو که بهترین آلیاژ برای تولید آلومینیوم،آلیاژهای گروه ۶۰۰۰ (مثل ۶۰۶۳ و ۶۰۶۱) هستند. در استانداردهای بین المللی بیلتی تحت عنوان بیلت فابریک (استاندارد) داریم که در آن عناصر ناخالصی و آلیاژ آلومینیوم با توجه به مقادیر استاندارد با یکدیگر ترکیب و هموژنایز شده اند. پس بدیهی است که در سرتاسر طول پروفیل خواص مکانیکی و شیمیایی یکسان باشد.

در بیلت های ضایعاتی و ذوب مجدد داستان کمی متفاوت است.کیفیت پروفیل هایی که به ین روش تولید می شوند در هربار با سری قبل آن متفاوت است.این نوع بیلت ها از ریختگی پروفیل های ذوب شده آلومینیومی ایجاد می گردد.از معایب این نوع بیلت ها این است کهآزمایشی برای مشخص کردن عناصر موجود در آن به طور خاص انجام نمی گردد،عناصر سختی مکانیکی آن مشخص نیست،نرم تر هستند و عمل هموزنایز نیز معمولا در آن انجام نمی پذیرد.پس با توجه به وجود ناخالصی ها در سطح باعث آسیب به قالب اکستروژن میگردد که در نتیجه آن نیز پروفیل تولید شده دارای سطح و نمای مناسبی نیست.با توجه به ارزان تر بودن بیلت های ذوب مجدد،از آن در شرایطی که نما و سختی مدنظر نیست استفاده میکنند.