ایمیل ما:
info@aluminumonline.ir
تماس با ما :
021-46048447
021-46048449

تیم ما

علیرضا ایزدخواه

مسئول واحد تامین پروفیل آلومینیوم و محصولات آلومینیومی

تماس: ۳۷۷۳ ۸۳۷ ۹۳۹ ۹۸+

محسن غلامی

مسئول فروش و مشاوره فروش ورق آلومینیوم

تماس: ۱۰۱۷ ۰۲۷ ۹۱۲ ۹۸+

سمیرا ایزدخواه

مسئول فروش پروفیل آلومینیوم شیاردار صنعتی

تماس: ۱۷۹۱ ۲۸۹ ۹۱۲ ۹۸+

سهیل ایزدخواه

مدیر بازرگانی و فروش پروفیل آلومینیوم و محصولات آلومینیومی

تماس: ۷۶۳۱ ۱۹۸ ۹۱۲ ۹۸+

مقالات پروفیل آلومینیوم